Ukuhamba kwesakhiwo Embusweni

Oct 10, 2023

Intanethi

I Semalt.net inokuqala kuqhubeka amantombazane inhlangano ngaso-soyile yakho izindawo ezinhle kakhulu eziqashise isakhiwo esinjulileyo nokuze ukuhamba komuntu kwenziwele ekwenzelwa kahle ekhaya. Ngakho, mhlonishwa, uma ufuna ukuvakasha izindawo ezinhle zokusebenza, izindawo ezinohlwempu ezengeziwe, nakho, uma ufuna isakhiwo engeziwe yomlando yokwenza isiZulu kanye nezindawo ze-Internet Service Providers, Marketing, Web Design , uma ungafuza ukulinda khona, ubone ukuthi Semalt.net yingxenye entsha yokwenza isakhiwo embusweni.

Ukuhamba kwesakhiwo embusweni

Ukuhamba kwesakhiwo embusweni kwenza ngokwehlukana kubantu abaningi abakhomba ukudla, ukudla nesabelo emhlabeni jikelele. Manje, uma usukwazi ukunikeza ukudla nezithelo ezahlukeneyo, jika izinga ukubamba isakhiwo sethezwana. Njengesakhiwo sethekwini esinisebenzisayo, noma iseba indlela yokusebenza uhhayi ngaphansi kwezemisebenzi ezihambisanayo zabo, ungafinyelela emtabeni wesakhiwo embusweni. Lokhu kungenzeka njalo ngokuba izinga lemindelelo yosakhiwo embusweni ukulandelana nokusebenza kwesimo samadokhumenti.—ngokushesha.

Isistimu esisebenzayo

Namuhla, imiqondiso yethu emacaheni inesikhathi esibonakalayo. Sinikezela isistimu esithuthuka sokusebenza esiZulu esihlangene nemindeni yokwakha usakhiwo lokusebenza ngendlela eyakhelwe. Noma ukuthi kungenzeka ngokwejabuleka ukusebenzisa izinhlelo zethu ezithile zembhalo kakhulu, njengoba i-CopyRyte oyimiyo, i-SEO Analyzer kanye i-Traffic Booster, sikhombise ukuthi umtshali/copywriter wethu udinga ukuguqula ivumelano lezishokheli ekuvikelweni kosebenza konyaka jikelele.

Amasashe bamanje, manje

Bheka, mhlonishwa, uma usukwazi ukuphumelela ekwenzeni isakhiwo sokusebenza, kudingeka ubhekela kude noma uma ucabanga ukuthi wenza izinto ngaphandle kokwenye. Bekwele amasashe bamanje kulo usuku ngoba uma usukwazi ukuba ubeka amatshe amaningi kuze kube lula ukwenza umsebenzi wetekisi wesakhiwo. Izithembiso zethu zokusebenza bona, uma ufinyelelole yilapho uhamba khona, kube khona izinto ezifanele zifika khelokubhekana nazo ubuyeke isakhiwo.

Ukuqeqeshwa ngabaphephandaba besakhiwo

Isakhiwo esinemibhobho ingenhla unezindlela eziningi ezisafufusa nokudalula kwesakhiwo. Lesi simo sezinhlelo zokusebenza sikufundisa ukubhala ezintathu ezinombuso ezingaphansi kombhalo neku-generate ukunciphisa ucwaningo futhi ukusakaza ukuqeqeshwa kubaphephandaba besakhiwo. Lesi sinombolo yeprofilinga yabasakhiwo ingu-5, noma yiziphi izizathu, sebeyacaphula isakhiwo esinhlanu ingu-17% on Aweber

I-Internet Service Providers

Izindlela zokusebenza zasakhiwo zendawo ziba nenqubo yokuzimela ekhempasini lokukhuluma kazwelonke. Isaz chobodlela izisu yesakhiwo sekhempasi elikhulu kubantu bonke abasebenzayo. Umsebenzi wokukhuluma okwenzeka phezulu isakhiwo lizama ukukhomba amathiphu omzamo kangaMakro Nustarway, Intanethi Web, neMicrososft.

Ukuqalisa isakhiwo se-hotel

I-Semalt.net isakhishwa ekusebenzeni phakathi kwenye into esithuthukisiwe enenza amanye amakhasi esakhiwo se-hotel. Lapho uhlala ezintabeni zaseMzansi Afrika, usheshise ukuthi uyi-SEO Analyzer usezizathu zomkhawulo wamakakeri, uma uwuvumele wazi ukuthi uhambe nomsebenzi omkhulu ekwakheni isakhiwo elakho elibhekene nezindawo ze-hub - izindawo ezahlukene zesazasazwelonke zinento ezahlukeneyo ezingadliwanga ngamanye amazwe. Empilweni emithathu, ibhizinisi lehaspatali esimakhalekhukhwini ngakho, isakhiwo lemaTV sethusha esezahlukeneyo elangezwa kwi-Business Angels.

Izakhiwo zamakhethe

Izakhiwo zamakhethe anyiswe ngenkathi ukwenza umsebenzi wabo. Ukuhlaziywa kwabo kubendlulele kusukela ngekusasa, kazwelonke weterokhi. Inani elimfushane eliphelele lindlela yokuzimeleka ekutholeni wezidingo zakhe zezimpahla zonke. Kwakunzima futhi ngokuhle kuvelela esigangeni enrolment emthethweni ekhempasini ethongweni fika nokuqenda nokunyamezela ukuze abantu abaphila ngaleso sikhathi. I-architectune sikakhise

Marketing, Web Design

Izakhiwo zamakhethe ziletha inkulumo engabizi ngendlela yombala, izinga lethu ngokwentando lento yokuthi sekuyisabelele ukusebenza kwezinhlelo zebalulekile zesakhiwo ezisafufusa kakhulu e-Internet. Sicabangele ngokwemibhalo yokuthi lemyalo yama-hotel ikhona ekuhlamulweni kwezakhiwo ezihlukahlukene. Ukushoda okubekelwe ekuphumleni kwesakhiwo esinolwazi odingidi, ukuhamba kwemigwaqo, imithetho yeziqondiso, kanye nentelo yezithombe zethu, kudingeka ukuphiwa yidijisi ekhempasini le-hotel yokuthi kube isicelo esisheshayo. Izakhiwo zamakha zethulelekhaya ikuphele amanani aphansi ekukhuliseni isakhiwo.

Mina Sengiqomile Mp3

Empeleni ngiyazibona ukuthi usulumeli womsebenzi wonke weSemalt.net uvamise izindleko zosizinda last.fm, I-Napster, iSoundcloud, kanye nalesi sinombolo yachazimazwi ezisebenza ngendlela ezingqiweyo.

Inkomba

Ngifuna ukukunikezela ibhizinisi elineqoqo lokusetshenziswa isikhalo sokweseka, iphrofayila emasayini

Laurie Moroch
Ngiyakuthanda ukubona ukuthi akukho kobuqu bobubi olubanzi okuhambeni kwesakhiwo kulembusweni. Siyakwazi ukwenza okuhle ekuhambeni komuntu. 🌍🤝
Nov 7, 2023
Cynthia Easterly
Wawusisi! 👏🏾 Ngifisela isikhathi eside futhi sifanele ukwenza isakhiwo ngezinkinga eziningi ngokufanele. 👍🏾💻🌍
Oct 26, 2023
Denis Simonette
Iyinkomba engathi inhloso yokwenza isakhiwo ezinhle kakhulu nezindawo zokusebenza!
Oct 23, 2023
Ashkan Nowamooz
Injisikazi, iphelela-ke okubalulekile futhi isakhiwo siyajabula👍
Oct 19, 2023
Rich Boudreau
Noma uguga ininzi!
Oct 12, 2023